Adatvédelmi és süti szabályzat

I. Adatvédelem

Utoljára frisstíve: 2019. augusztus 12.

Az adatvédelmi tájékoztató tmeghatározza a Vállalat és a szolgáltatói által működtetett rendszereket, amelyek a honlapokon, weboldalakon keresztül gyűjtött információval kapcsolatosak (minden “Weboldal”), és amelyeket Vállalat működtet és ellenőriz – ezek tartalmazzák Adatvédelmi és Süti Tájékoztatónkat is.

A személyes adatainak megadásával és az oldal használatával, Ön elfogadja az Adatvédelmi és Süti Szabályzatban leírt feltételeket.

1. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

Az Ön által szolgáltatott információk

A weboldal néhány területe kérheti adatai megadását meghatározott szolgáltatások által nyújtott előnyök igénybevételéhez (például: regisztráció) vagy megadott tevékenységben való részvételét (sorsolás vagy promociós kampány). Ön tájékoztatást kap arról, hogy mely adatok (információk) megadása szükséges, és melyek adhatók meg önkéntesen.

Az információk passzív gyűjtése és használata

A Weboldal böngészése közben néhány információ passzívan is gyűjtésre kerül különböző eszközök és módszerek segítségével, például: IP-címek, sütik, internet címek és navigációs adatok (például: eaz Ön tényleges információátadása nélkül).

A Weboldalon szereplő sütik és más nyomkövető technológiákért olvassa el a Tájékoztató (II. Sütik) részét, ahol megfelelő információt talál arról, hogy hogyan kapcsolja ki a nem kívánt sütiket és nyomkövető technológiákat. Ha nem kapcsolja ki ezen programokat, akkor a rendszer elfogadottnak tekinti a használatukat.

Az információ publikálásának és felhasználásának menete

A Vállalat a gyűjtés helye szerint használja vagy publikálja az Ön által szolgáltatott információkat.

A Vállalat a következőképpen használja az Ön által szolgálatott információkat (erről bővebb információt a jelen Tájékoztató II. Sütik részében talál):
• megválaszolja a kérdéseit és teljesíti a kéréseit, például: a kért információt emailben megküldi,
• a Weboldallal kapcsolatos hasznos információkat és adminisztrációs figyelmeztetéseket küld,
• üzleti célból, például: adatelemzés, jóváhagyás, a Weboldal fejlesztése céljából, a szolgáltatások fejlesztése, böngészési trendek meghatározása, a Weboldalon való személyre szabott környezet kialakítása az Ön igényeire szabott ajánlatokkal vagy promóciós kampányaink hatékonyságának felmérésével.

Továbbá, a Vállalat továbbítja a Weboldalon keresztül összegyűjtött információkat:
• az Adatvédelmi és Süti Tájékoztatóban leírt célok érdekében a Vállalat Leányvállalatainak. A Leányvállalataink listája itt található: a Felhasználási Feltételek 5. része (Adatvédelem). Kiemelt Kormányzati Beruházások Nonprofit Zrt. felelős a Személyes Adatok kezeléséért;
• a külső partnereinkkel, akikkel adott esetben közösen nyújtunk szolgáltatást;
• a külső szolgálatóinkkal, hogy lehetővé tegyük számukra szolgáltatások nyújtását, például: weboldal üzemeltetés és szükség szerinti felülvizsgálat, adatelemzés, regisztráció, belépés, IT szolgáltatások, email és direct marketing célú szolgáltatások, és más szolgáltatások, és
• külső partnereknek, társasági átszervezés (például: társasági formaváltás), egyesülés, eladás, közös vállalkozásban való együttműködés, a vonatkozó társasági részesedés, eszközök vagy készletek (ideértve csődeljárást vagy más hasonló eseteket).

Ezenkívül a Vállalat felhasználja és közzéteszi a weboldalon összegyűjtött információkat:
a) amint azt a lakóhelyén kívüli országok törvényei, ideértve az alkalmazandó törvényeket is, megengedik;
b) az államok illetékes hatóságai és szervei hivatalos eljárásai során betartandó adatok előírásához;
c) a tartózkodási helyén kívüli országok hatóságai és állami szervei számára, ideértve a hatóságok és az állami szervek kéréseire adott válaszokat is;
(d) betartani a Társaság általános üzleti feltételeit és használati feltételeit;
e) saját társaságunk vagy leányvállalataink tevékenységének védelme;
(f) saját társaságunk és / vagy leányvállalataink jogainak, biztonságának és vagyonának, az Ön jogainak, vagy mások jogainak és személyiségi jogainak védelme; és
(g) a társaság rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek kihasználása, vagy ha szükségesnek vagy helyénvalónak találjuk a velünk esetlegesen elszenvedett veszteségek korlátozását.
Az Ön hozzájárulásával felhasználhatjuk és közzétehetjük a webhelyen gyűjtött információkat.

A fenti „Passzív információgyűjtés és felhasználás” pontban leírtak szerint a Vállalat a passzív módon gyűjtött információkat bármilyen más célra felhasználhatja és közzéteheti, kivéve, ha az alkalmazandó törvények másként nem írják elő (pl. ezeket az információkat személyes információként vagyunk kötelesek kezelni).
Ezenkívül bármilyen, nem azonosított vagy azonosíthatatlan személyre vonatkozó információ felhasználható és közzétehető bármilyen célra. Ha az olyan adatok, amelyek nem vonatkoznak a nem azonosított vagy azonosítható személyekre, összekapcsolhatók olyan adatokkal, amelyek nem azonosított vagy azonosíthatatlan személyekre vonatkoznak (pl. Az Ön neve összevonható a földrajzi helyzetével), akkor az összetett információt személyes adatként őrizzük, amíg az érintett adatok összekapcsolhatók maradnak.

2. KŰLSŐ WEBOLDALAK ÉS HIVATKOZÁSOK

A weboldal a Vállalat weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Vállalatnak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.
Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni a Vállalat ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Vállalat támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

3. VÉDELEM

Számos védelmi intézkedést és eszközt vezettünk be annak biztosítása érdekében, hogy elkerüljük az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok elvesztését, jogosulatlan használatát vagy módosítását.

A Vállalat jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a jelen weboldal felhasználási feltételeinek 5. pontjában.

A szolgáltató mindent megtesz a az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

A Vállalat megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel rendelkedzik annak érdekében, hogy alapvetően biztosítani tudja a személyes adatokhoz csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek az adatkezelési cél teljesülése érdekében szükséges. Ez a kötelezettség kiterjed a gyűjtött személyes adatok körére, kezelésük céljára és idejére, tárolására és hozzáférésére is. Az intézkedéseknek elsődlegesen kell biztosítaniuk azt, hogy az adatok, alapvetően személyes beavatkozás nélkül ne legyenek hozzáférhetők mások számára.

Az adatok továbbításának vagy tárolásának nincs teljesen biztonságos módja. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk a személyes adataid védelme érdekében, nem tudjuk garantálni minden, általad a Weboldalon vagy ahhoz kapcsolódóan megadott információ védelmét. Ha úgy gondolod, hogy a velünk való kapcsolat nem biztonságos (pl. ha aggódsz a nálunk regisztrált bármely felhasználói fiókod biztonsága miatt), azonnal értesíts minket bármilyen általad észlelt problémáról a Weboldal “Kapcsolat” pontja alatt található elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, vedd figyelembe, hogy amennyiben postán értesítesz minket, az nagyban lassítani fogja a probléma kezelését és így valószínűleg annak megoldását is.

4. LEHETŐSÉGEK ÉS HOZZÁFÉRÉS

Lehetőségek az általunk használt és közzétett személyes adatokkal kapcsolatban:
a Társaság lehetőséget ad a használt és közzétett személyes adatokkal kapcsolatban.
a Társaság nem használja az Ön személyes adatait marketing célokra.

Feliratkozhat a következőkre:
(i) A Társaságtól kapott regisztrációs levél: ha már nem szeretne tőlünk értesítést kapni a regisztrációjáról vagy az eseményről, a leiratkozáshoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Társasággal a következő címen: info@wugbudapest.sport. Kérjük, adja meg nevét, és adja meg azt a címet (címeket), amelyre ilyen leveleket küldtünk.

A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eleget tegyen kérésének (kéréseinek). Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy ha leiratkozik bármilyen levélről, a Vállalat továbbra is értesítést küldhet Önnek olyan fontos tranzakciókról, vagy olyan adminisztratív tartalommal, amelyektől nem lehet leiratkozni.

Azok a személyes adatok, amelyeket a Társaságnak az adatkezelőkre kivetett törvényi kötelezettségek teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges feldolgozni, további hozzájárulás nélkül vagy az egyetértés visszavonása után feldolgozhatók. (kivéve, ha az adatalany érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, elsőbbséget élveznek, vagy az előbbi érdekei, különösen akkor, ha valamelyik érintett gyermek).

Az adatokhoz való hozzáférés, változtatás, és törléséhez joga

A Vállalat szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Vállalat bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását az alábbi címen: info@wugbudapest.sport

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +36-1+391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) .

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

A Vállalat bármely országban, ahol telephelye vagy szolgáltatója van, tárolhatja a Weboldalon keresztül összegyűjtött adatait, és az oldal használatával vagy az Ön beleegyezésével (ha ezt törvény előírja) hozzájárul a személyesadatainak kivitelére a tartózkodási helyén kívül eső országokba.

Személyes adatok különleges kategóriái

A rendes üzletmenetünk során nem gyűjtünk vagy kezelünk különleges személyes adatokat. Ilyenek többek között a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése). Amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése, ehhez minden esetben az önkéntesen adott, előzetes kifejezett hozzájárulását kérjük (pl. a sokszínűségre vonatkozó jelentésszolgálatunk teljesítéséhez). Amennyiben a Nestlé más célból kezeli személyes adatok különleges kategóriáit, ezt a következő indokból végzi: (i) jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme úgy mint bűncselekmény feltárása és megelőzése (így a csalások és visszaélések megelőzése).

5. JELEN ADATVÉDELMI ÉS SÜTI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSE

A személyes adatok kezelésének változása esetén a jelen Tájékoztatót frissítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk, ezért kérjük, hogy gyakran ellenőrizze az oldalon, hogy történt-e változás a jelen Tájékoztatóban. A Tájékoztató változásairól és azok idejéről a jelen tájékoztató legelején található “Utoljára Frissítve” résznél tud tájékozódni. Ha ezen változtatások után Ön használja a weboldalunkat, akkor úgy értelmeztük, hogy elfogadta az aktuális Adatvédelmi és Süti Szabályzatban foglaltakat.

6. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen Adatkezelési és Süti Szabályzattal kapcsolatan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wugbudapest.sport email címen vagy a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., 1027 Budapest, Horvát utca 12-26. postacímen.

7. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait:

Mire használjuk a személyes adatokat

Ennek oka

A Vállalat jogszerű érdekei

Versenyek, marketing és egyéb promóciók. Az Ön hozzájárulásával (ahol szükséges) a személyes adatait azért kezeljük, hogy információkkal lássuk el önt az eseményekről és szolgáltatásainkról (pl. Program vagy promóciók). Ez megtehető olyan eszközökkel, mint e-mail, hirdetések, közösségi média, a vonatkozó törvények által megengedett mértékben. Néhány kampányunkat és promóciónkat harmadik fél webhelyein és / vagy közösségi hálózatokon keresztül folytatjuk. Személyes adatainak ez a felhasználása önkéntes, ami azt jelenti, hogy tiltakozhat (vagy bizonyos országokban visszavonhatja hozzájárulását) személyes adatainak e célú feldolgozására. A marketingkommunikáció preferenciáinak módosítására vonatkozó részletes információkat lásd az alábbi 9. és 10. szakaszban. A versenyekről és az egyéb promóciókról további információt a hivatalos szabályokon vagy az egyes versenyekre / promóciókra vonatkozó részletekben talál

Az Ön hozzájárulása (ha szükséges)

 

Szerződéses kötelezettség

 

Jogos érdek

Annak kidolgozása, hogy az eseményen mely szolgáltatások érdekelhetnek téged

 

Fogyasztói típusok meghatározása rendezvényeink és szolgáltatásaink számára

Harmadik fél közösségi hálózata: Az Ön személyes adatait akkor használjuk, amikor harmadik fél közösségi hálózati funkcióival - például a „Like” funkciókkal - lép kapcsolatba, hogy hirdetéseket szolgáltasson Önnek és vegyen részt veled harmadik felek közösségi hálózatain. Többet megtudhat ezeknek a funkcióknak a működéséről, a profiladatokról, amelyeket Önről szerezünk be, és megtudhatja, hogyan lehet lemondni a vonatkozó harmadik felek közösségi hálózatainak adatvédelmi értesítéseinek áttekintésével.

Célzott reklám. Az Ön hozzájárulásával (ahol szükséges) a személyes adatait (i) elemezzük preferenciáinak és szokásainak, (ii) profiljának elemzése alapján előre jelezzük igényeit, (iii) javítjuk és személyre szabjuk webhelyünk tapasztalatait. (iv) annak biztosítása, hogy a weboldalunkon lévő tartalmat az Ön és a számítógépe, illetve az eszköz számára optimalizálják; (v) célzott reklám és tartalom biztosítása az Ön számára, és (vi) az interaktív szolgáltatásokban való részvétel lehetővé tétele, ha úgy dönt. Az ilyen típusú információk alapján és az Ön hozzájárulásával (ahol szükséges) megmutatjuk az Ön érdeklődésének megfelelő vállalati tartalmat vagy promóciókat. Személyes adatainak felhasználása önkéntes, ami azt jelenti, hogy tiltakozhat személyes adatainak e célú feldolgozása ellen. A leiratkozás részletes ismertetését lásd az alábbi 10. szakaszban.

Az Ön hozzájárulása (ha szükséges)

 

Jogos érdek

Annak kidolgozása, hogy az eseményen mely szolgáltatások érdekelhetnek téged

 

Fogyasztói típusok meghatározása rendezvényeink és szolgáltatásaink számára

Jogi okok vagy egyesülés / felvásárlás. Abban az esetben, ha a Társaságot vagy annak eszközeit egy másik társaság megszerzi, vagy egyesül egy másik társasággal, beleértve a csődöt is, megosztjuk az Ön személyes adatait bármely jogutódunkkal. Személyes adatait harmadik felek számára is közöljük (i), ha azt az alkalmazandó törvény előírja; ii. bírósági eljárásokra válaszul; iii. az illetékes bűnüldöző szerv kérésére; iv. jogaink, magánéletünk, biztonságunk vagy tulajdonunk, vagy a nyilvánosság védelmére; vagy (v) bármely megállapodás vagy weboldalunk feltételeinek érvényesítésére.

 

 

Szolgáltatások nyújtása. A weboldal rendezvényén csak azok a látogatók vehetnek részt, akik előzetesen jegyekkel rendelkeznek. Ilyen módon a szervező az érdeklődésnek megfelelően megtervezheti és azzal összhangban cselekedhet, megteheti a szükséges előkészületeket, és az esemény során biztonsági okokból figyelni tudja az eseményen egyszerre bent levő látogatóinak számát. A jegyek megszerzéséhez a szervező a következő adatokat dolgozza fel:

i. Név, e-mail cím (az egyedi felhasználók azonosítása és megkülönböztetése, valamint az e-jegyek küldése céljából)

Jogi kötelezettség

Jogos érdek

A rendezvény és a látogatók biztonságának biztosítása.

A jogi kötelezettségek betartatása

Védje vagyonunkat és személyzetünket

8. A SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE

A Felhasználási feltételek 5. szakaszában (Adatvédelem) említett szervezeteken kívül megosztjuk az Ön személyes adatait a következő típusú külső szervezetekkel:
(i.) Szolgáltatók. Ezek olyan külső cégek, amelyek segítségével üzleti tevékenységünket segítjük (pl. csalások észlelése és személyazonosság-ellenőrzés, weboldal üzemeltetése, támogatási szolgáltatások, promóciók, weboldal fejlesztés, adatelemzés, CRC stb.). A szolgáltatók és az általuk kiválasztott alkalmazottak csak a saját nevükben férhetnek hozzá és használhatják személyes adatait azoknak a konkrét feladatoknak a végrehajtására, amelyekre az utasítások alapján fel lettek kérve, és kötelesek személyes adataikat bizalmasan és biztonságosan megőrizni. Ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, békérheti a személyes adatait feldolgozó szolgáltatók listáját (kapcsolatfelvétel ld. a 6. fejezetben).
(ii) harmadik felek címzettjei, akik jogi okokból vagy egyesülés / felvásárlás miatt használnak személyes adatokat. A személyes adatait jogi okokból, vagy felvásárlás, vagy egyesülés összefüggésében harmadik személyeknek adjuk át (a részleteket lásd a 7. szakaszban).


9. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDEJE

Hacsak a kötelezően alkalmazandó törvények hosszabb ideig nem írják elő vagy engedélyezik, az adatait mindaddig megőrizzük, ameddig az szükséges alkalmazandó törvényekben (többek között az (EU) 2016/679 rendelet A Parlament és a Tanács (2016. április 27.) a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet („GDPR”)) vagy bármilyen más jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mindaddig, amíg az adatkezelés célja már nem létezik, vagy az adatkezelési célhoz kapcsolódó elévülési idő lejártáig).

A fentiekkel összhangban a Vállalat minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait csak a jelen Adatvédelmi és Cookie politikában meghatározott célokhoz szükséges minimális ideig dolgozzuk fel.

A személyes adatai megőrzési idejének meghatározásának kritériumai:
a) a társaság az Ön személyes adatainak másolatát olyan formában tárolja, amely csak az azonosítást teszi lehetővé, mindaddig, amíg:
(i) Személyes adataira az ezen adatvédelmi közleményben meghatározott célokkal kapcsolatban szükség van, és érvényes jogi alapunk van,
(b) Időtartam: (i) bármely alkalmazandó elévülési idõszak (azaz bármely olyan idõtartam, amely alatt egy személy jogi követelést nyújthat be velünk szemben), és (ii) további 2 hónappal az alkalmazandó elévülési idõszak végét követõen (tehát mi képes azonosítani azon személy személyes adatait, aki az alkalmazandó időszak végén igényt nyújthat be; és
(c) Ezen túlmenően, ha releváns jogi követelések merülnek fel, folytathatjuk személyes adatainak feldolgozását az igény igénybevételéhez szükséges további ideig.

A fenti b (i) és b (ii) pontban megjelölt időszakokban korlátozjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását az adatok tárolására vagy ezen adatok biztonságának megőrzésére, kivéve, ha az adatokat felül kell vizsgálni. kapcsolat bármilyen követeléssel vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettséggel.

Amint a fenti (a), (b) és c) bekezdésekben meghatározott időszakok lezárultak, vagy i) véglegesen töröljük vagy megsemmisítjük a vonatkozó személyes adatokat, vagy (ii) anonimizáljuk a vonatkozó személyes adatokat.

10. A SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSA ÉS/VAGY TOVÁBBÍTÁSA

A személyes adatait megfelelő (az alábbiakban meghatározott) intézkedésekkel tartjuk titokban és biztonságban. Tájékoztatjuk azonban, hogy a védelem nem terjed ki azokra az információkra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például harmadik fél által üzemeltetett közösségi weboldalakon önként oszt meg. Minden ilyen megosztásra és hasonló tevékenységre az adott weboldal adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

A személyes adatai tárolására szolgáló működési környezetben az adatkezelésekkel kapcsolatban a lehetséges kockáztok alapján arányosan elvárható biztonsági intézkedéseket tettünk a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására.

Milyen lépéseket kell Önnek megtennie?
Fontos, hogy Ön is tegyen személyes adatainak biztonságáért. Online fiók létrehozása során, kérjük, válasszon nehezen kitalálható jelszót és azt soha ne ossza meg másokkal. Kérjük, a jelszavát tartsa titokban, illetve felelősséggel használja a Nestlés fiókját. Amennyiben közös vagy nyilvános számítógépet használ, soha ne engedélyezze, hogy a használt böngésző/alkalmazás megjegyezze a bejelentkezési azonosítóját/email címét vagy jelszavát, és mindig jelentkezzen ki, ha már nem használja a számítógépet.

Az Ön személyes adatainak továbbítása.
A fent leírt személyes adatainak kezelése, csakúgy, mint tárolása megkövetelheti, hogy azokat az ön lakhelyén kívüli rendeltetési helyre kítovábbítsuk vagy tároljuk.

Amennyiben a Vállalkozás személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión („EEA”) kívüli országba – vagy nemzetközi szervezet részére továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő vagy nemzetközi szervezet számára elérhetővé tesz), úgy a Vállalkozás köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő címzett, illetve a nemzetközi szervezet az Érintett személyes adataival kapcsolatosan a Vállalkozás által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja (pl. egyes ázsiai vagy afrikai országok), akkor az adattovábbítás csak akkor történhet az Érintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges az Érintett kifejezett hozzájárulása.

11. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti az adataihoz történő hozzáférést, adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket.

Hangsúlyozzuk, hogy Ön adatvédelmi jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmeit az Adatkezelőhöz, valamint a Szolgáltatóhoz is címezheti, amelyek elérhetőségeit a jelen tájékoztató elején találja.

A Társaság különösen az alábbiakra hívja fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatáshoz való jog:
Amennyiben a Társaság Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről (ha releváns), a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. A Társaság ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a Társaság az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között a Társaság köteles törölni az Ön kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Társaság Önt, amennyiben kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Javasoljuk, hogy jogorvoslati lehetőségei kapcsán bővebb információért olvassa el a jelen oldal Adatkezeléshez kapcsolódó jogok és jogorvoslati lehetőségek szabályozását is.

12. KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET A SZEMÉLYES ADATAI FELHASZNÁLÁSÁT ÉS MEGOSZTÁSÁT ILLETŐEN
Mindent megteszünk, hogy a velünk megosztott személyes adatai tekintetében, ahol lehetséges rendelkezési jogot biztosíthassunk Önnek. A személyes adatai felett az érintetti jogainak gyakorlása mellett a következő mechanizmusok segítségével rendelkezhet:
• Sütik (cookie-k) és hasonló technológiák: a hozzájárulásával kapcsolatban a böngészőjében állíthatja be, hogy mely cookie-kat és hasonló technológiákat nem engedélyez, hogy értesítést kapjon ezek használatáról. Ezzel kapcsolatosan bővebb információkat a jelen dokumenum II. Részében, azaz Süti tájékoztatónkban talál.
• Célzott hirdetések. A Vállalat internetes hirdetési szolgáltatásokat nyújtó hirdetési oldalakkal és más hirdetési szolgáltatókkal (a továbbiakban: „Hirdetésszolgáltatók”) is kapcsolatban áll. Egyes hirdetések a Vállalat weboldalán vagy nem kapcsolódó weboldalakon gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési körének megfelelően kerülnek kialakításra. Az ilyen jellegű, az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetésekről lemondhat a süti beállításokban a megfelelő sütihez tartzó hozzájárulásának visszavonásával (jelölő négyzetből a jelölő kitörlésével)

13. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Adatvédelmi eljárásainkkal, nyilatkozatainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen dokumentum 6. pontjában részletezett elérhetőségek valamelyikén.

A Vállalat tudomásul veszi, hogy bármilyen, a Vállalat által végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatban beérkező panaszt kötelező kivizsgálnia (beleértve az olyan panaszt is, miszerint a Vállalat megsértette a felhasználó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait).

II. SÜTIK

Utoljára frissítve: 2019/08/12.

14. MI AZ A SÜTI?

A ‘sütik’ kis adatfájlok, amelyeket egyedi azonosítás céljából használnak. Minden süti egyedi, webböngészőhöz szabott. A sütianonimizált információkat tartalmaz, és az Ön által látogatott weboldal szerveréről kerül kiküldésre a számítógépére vagy mobiltelefonjára. A süti az Ön eszközén kerül tárolásra, és kizárólag az érintett szerver képes a sütik tartalmának eléréséhez vagy olvasásához. A weboldal böngészése során az elküldött sütik frissített adatokkal kerülhetnek visszaküldésre a weboldal szervereire részére.
A sütiket az oldal is beállíthatja, amelyet látogat (“első fél sütik”) vagy az a szervezet, amely nem üzemeltetője az Ön által látogatott weboldalnak (‘harmadik fél süti’). Például, olyan weboldalak is beállíthatják őket, amelyek az Ön által megjelenített oldalon tartalmakat futtatnak, vagy amelyet harmadik fél analitikai társaság biztosít.

A sütiket az oldal is beállíthatja, amelyet látogat (“első fél sütik”) vagy az a szervezet, amely nem üzemeltetője az Ön által látogatott weboldalnak (‘harmadik fél süti’). Például, olyan weboldalak is beállíthatják őket, amelyek az Ön által megjelenített oldalon tartalmakat futtatnak, vagy amelyet harmadik fél analitikai társaság biztosít.

Két féle süti típus kerül alkalmazásra, az alább ismertetettek szerint.

(i) Munkamenet sütik (angolul: “session cookies”): A munkamenet sütik kizárólag átmenetileg kerülnek tárolásra keresés során, majd törlésre kerülnek az Ön eszközéről, amint bezárja a böngészőt. 

(ii) (ii) Állandó sütik (angolul: “persistentcookies”): Ezen típusú süti meghatározott ideig kerül tárolásra a számítógépén (általában egy évig vagy hosszabb ideig), és nem törlődik, ha a böngészőt bezárja. Az állandó sütik megkülönböztetik Önt a böngészések során, így például tárolják az Ön preferenciáit, amelyek a következő látogatáskor is alkalmazásra kerülnek.

15. HOGYAN HASZNÁLJA AVÁLLALAT A SÜTIKET?

Weboldalunk, a wugbudapest.sport sütiket használ. A sütiket a KKBK Nonprofit Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 12-26..; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048661) (“mi”, “minket”, “miénk”)) helyezi el.

Abból a célból használunk sütiket, hogy javítsuk az Ön felhasználói élményét azáltal, hogy lehetővé tesszük a weboldal számára, hogy azonosítsa Önt a látogatása alkalmával (‘munkamenet süti’ alkalmazásával) vagy több látogatás során (‘állandó sütik’ alkalmazásával). A sütik alkalmazásának céljáról alább olvashat bővebben (tehát: hogyan javítják a felhasználói élményt az egyes sütik). (c) segíti a weboldal teljesítményének erősítését, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk az Ön számára.

A sütik, amelyeket alkalmazunk:
(a) szigorúan szükségesek ahhoz, hogy lehetővé tegye a weboldal látogatását vagy alapvető szolgáltatások nyújtását; vagy

(b) például erősíti a weboldal alkalmazhatóságát, például a preferenciái tárolásával. Tárolja az Ön választásait (például felhasználónév vagy nyelv), és lehetővé teszi számunkra, hogy még inkább személyre szabott élményt nyújthassunk; vagy

(c) segíti a weboldal teljesítményének erősítését, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk az Ön számára.

Az ezen sütik által nyújtott információk anonimizáltak, és segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldalunk látogatói hogyan is használják a weboldalt, így még jobb tartalmakat tudunk nyújtani az Ön számára. Ezen szolgáltatásokat független felméréseket végző és kutatóügynökségek nyújtják, így az érintett sütik harmadik fél sütik is lehetnek.

Ha nem használnánk sütiket, a weboldalunk úgy tekintené, hogy Ön új látogató, amikor új oldalt keres fel a weboldalunkon – például, amikor megadja bejelentkezési adatait, és egy másik oldalra kattint, akkor nem ismeri fel Önt, és nem fogja bejelentkezettnek tekinteni. Abból a célból is használunk sütiket, hogy lehetővé tegyük a sütik számára, hogy célzottan küldjenek reklám- és marketing üzeneteket, például a helymeghatározása, és/vagy a böngészési szokásaialapján.

A célból is használnunk kell sütiket, hogy fenntartsuk weboldalunk hatékonyságát, és felhasználóbarát weboldalt kínálhassunk Önnek. Így tehát ezen sütiket külön-külön nem lehet leállítani, és azáltal, hogy Ön továbbra is böngész a weboldalunkon, és online szolgáltatásainkat igénybe veszi, tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy sütiket helyezzünk el az Ön eszközén.

A weboldalunk online viselkedésalapú reklám sütiket is alkalmaz, hogy lehetővé tegye számunkra reklámtartalmaink személyre szabását, és hogy weboldalunkat még aktuálisabbá, illetve relevánsabbá tegyük az Ön számára, az alapján, hogy mely területeket keres fel weboldalunkon, valamint az IP címe geolokációja (földrajzi helye) szerint. Ezen sütiket harmadik fél reklámhálózatok helyezik el a mi engedélyünkkel.

Nem adjuk el az információt, amelyeket az első fél sütik által gyűjtünk, és ezen adatokat nem is tesszük hozzáférhetővé harmadik személyek számára, kivéve az Ön kifejezett egyetértése esetén, vagy ha ez az irányadó jogszabályi rendelkezés szerint kötelező (például: kormányzati szervek, nyomozó hatóságok vagy meghatározott esetekben adatfeldolgozók részére).

16. MIT TEGYEN HA EL AKARJA KERÜLNI A SÜTIK TELEPÍTÉSÉT

A sütik telepítésének elfogadása önkéntes. Amennyiben szeretné, blokkolhat egyes sütiket vagy az összes sütit, vagy törölheti a már telepített sütiket. Bővebb információkat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje a sütiket, és/vagy hogyan tiltsa le azokat a különböző böngészőkön, az alábbi weboldalon: www.aboutcookies.org

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy amennyiben a weboldalunkról küldött, feltétlenül szükséges, funkcionális, és/vagy weboldal teljesítménnyel kapcsolatos sütiket blokkol vagy töröl, nem feltétlenül fogja tudni használni a weboldalt.
A weboldalunkon alkalmazott sütik listáját a jelen tájékoztató végén találja.

Önnek joga van információt kérni az adatkezelésről, továbbá adatai helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását kérnie a sütik elhelyezésével kapcsolatban az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levélben: info@wugbudapest.sport

Abban a nem várt esetben, amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérülését észlelné, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz vagy az adott ügy jellege szerint érintett egyéb hatósághoz. Magyarországon a fenti ügyekben a bíróságok közül a törvényszék illetékes. Keresetével a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is fordulhat.Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatosan részletes információkat talál az irányadó Európai Általános Adatvédelmi Rendeletben, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben

17. HARMADIK FÉL OLDALAK

Amennyiben partnereink weboldalait keresi fel, vagy a weboldalunkon elhelyezett ilyen linkekre kattint, az érintett weboldal automatikusan sütit telepíthet az Ön eszközére, és ezen weboldal hozzájárulást kérhet további/más sütikhez. Mi nem rendelkezünk befolyással ezen weboldalakra vagy ezen további/más sütikre. Így kérjük, keresse fel az érintett harmadik fél weboldalt bővebb információval ezen sütikről.

18. A JELEN SÜTI TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZTATÁSOK

Süti tájékoztatónkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és fenntartjuk a jogot, hogy annak rendelkezéseit módosítsuk vagy visszavonjuk, bármikor, a saját hatáskörünkben. Különösen sor kerülhet a süti tájékoztatónk módosítására, amennyiben azt jogszabályváltozás, az irányadó joggyakorlat megváltozása, illetékes hatóság kérelme, látogatóink igényei vagy fennálló, vagy újonnan felfedezett kockázatok megkövetelik.

A jelen süti tájékoztató utolsó felülvizsgálatának időpontja fent látható.

Amennyiben a jelen süti tájékoztató kapcsán kérdése vagy észrevétele merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: info@wugbudapest.sport

19. A WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK LISTÁJA

Név
gat_UA-xxxxxxxx-x és _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x
Típus
teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
A lekérési ráta (angolul: „requestrate”) befolyásolására szolgál. Amennyiben a Google Analytics-ot a Google Tag Manager-en keresztül veszik igénybe, úgy ezen süti neve: _dc_gtm_<property-id>.

Élettartam
1 perc
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
2.
Név
_ga
Típus
teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
Felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Élettartam
2 év
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
3.
Név
_gid
Típus
Teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
Felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Élettartam
24 óra
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
4.
Név
cookie
Típus
teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
Ezen süti azt a célt szolgálja, hogy ellenőrizze, hogy a felhasználó elfogadta-e a süti tájékoztatót, valamint a weboldal süti kezelési beállításait.
Élettartam
14 nap
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

 

Kiemelt partnereink

telekom
mol-limo

Hivatalos partnereink

vw

Barátaink

vans
dickies
velvart
lidl
store13
ps4
decathlon
lidl
lidl
lidl
bazis-store
skullcandy
x